Khu Dân Cư The Royal II – Bến Tre

DỰ ÁN ĐANG ĐƯỢC TẬP ĐOÀN THIÊN MINH TRIỂN KHAI

Diện tích dự án: Khoảng trên 90 ha.

Vốn đầu tư: 2.961,173 tỷ đồng.

Quy mô dân số: 20.000 người.

Chức năng: Khu đô thị mới

Vị trí dự án: Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Cầu Rạch Miễu 1 (hiện hữu) và cầu Rạch Miễu 2 (dự kiến) kết nối giao thông các khu vực của thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy các hoạt dộng dịch vụ, du lịch phát triển cho khu vực.

khu dân cư royal II

 

khu dân cư royal II